GDPR

GDPR eller persondataforordningen er nok kommet for at blive 🙂. Vi har vedtaget at administrere det på den måde at du får et stykke papir af bestyrelsen som du udfylder og underskriver, og dermed tilkendegiver at du accepterer at vi har nogle oplysninger på dig.

Sedlen du skal underskrive, ser således ud:

 

Personoplysninger – Bowlingklubben Skive af 1993.

 

Ved udfyldelse og underskrift af denne side tilkendegiver du, at du godkender at BK Skive registrerer dine oplysninger i vore systemer. Vi benytter os af Skive Kommunes Conventus system samt egne manuelle procedurer til registrering af vore medlemmers oplysninger.

Formålet med behandling af medlemsoplysningerne er:

Bowlingklubbens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.

Planlægning, gennemførelse og opfølgning af klubbens aktiviteter.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger:

Af praktiske og administrative årsager opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til to år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen. Vi opbevarer dog dine oplysninger til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder:

Når vi behandler personoplysninger om dig, her du følgende rettigheder:

-          Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

-          Retten til indsigt i egne personoplysninger

-          Retten til berigtigelse

-          Retten til sletning

-          Retten til begrænsning af behandling

-          Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til bestyrelsen. Dataansvarlige er den til enhver tid siddende sekretær, kasserer og formand.

 

 

Fornavn

 

Efternavn

 

Adresse

 

Postnummer 

 

By

 

Fødselsdato

 

Telefonnummer

 

Mailadresse

 

 

 

Underskrift:________________________________________________________________